Het PREVISTORM® onweerwaarschuwingssysteem voor preventieve bliksembeveiliging meet en analyseert voortdurend de ontwikkeling van het atmosferische elektrische veld. Dit systeem ondersteunt de monitoring van het elektrificatieproces van onweersbuien, het genereren van vroegtijdige waarschuwingen en de detectie van bliksemontladingen in een straal van maximaal 20km.